Final Fantasy 6

posted on 24 Apr 2013 11:53 by koon405
 
 
อยากบอกว่าตอนนี้อยู่ๆก็มีอารมณ์เขียนบล๊อคซะงั้น แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเขียนเรื่องอะไรดี ก็เลยหยิบจับเกมส์เก่าๆมานั่งเขียนบล๊อคเล่นๆดีกว่า
 
**ข้อมูลส่วนใหญ่ในนี้เป็นของภาค GBA นะครับ**
 
 
ระบบเกมส์